ASUS ROG G56JR - Използване на променлив ток

background image

Използване на променлив ток

Захранването на Notebook PC се състои от две части, адаптер и батерия.
Адаптерът преобразува променливия ток в контакта в прав ток, който
е необходим на Notebook PC. Вашият Notebook PC се предоставя с
универсален AC-DC адаптер. Това означава, че можете да свързвате
компютъра с 100V-120V и 220V-240V контакти без да превключвате
нещо или да използвате други преобразуватели. В някои страни може
да е необходимо използването на адаптер за свързване на кабела
отговарящ на американските стандарти с друг стандарт. Повечето
хотели предоставят универсални електрически контакти за поддръжка
на различни захранващи кабели, а също и напрежения. Винаги е добра
идея да попитате хора, които пътуват много, за контактите, когато ще
носите адаптер в друга държава.

Можете да закупите комплекти за път за Notebook PC, включващи
захранващ адаптер и адаптер за модема, които работят в почти
всички държави.

ВНИМАНИЕ! НЕ свързвайте захранващия кабел към контакт
преди да сте свързали жака за прав ток към Notebook PC. Ако го
направите може да повредите AC-DC адаптера.

Местоположението на входа на захранването се различава в
зависимост от модела. Вижте предишната глава, за да откриете
къде се намира LAN порта.

1

3

110V-220V

2

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

27

ВАЖНО! Могат да възникнат повреди ако използвате различен
адаптер за захранване на Notebook PC или използвате адаптера на
Notebook PC на други електрически устройства. Ако има дим, мирис
на изгоряло или прекалена топлина, идващи от захранващия AC-
DC адаптер, трябва да се обърнете към сервиз. Обърнете се към
сервиз, ако подозирате, че AC-DC адаптерът е дефектен. Можете
да повредите батерията и Notebook PC ако използвате повреден
AC-DC адаптер.

Този Notebook PC е с щепсел с два или три щифта в зависимост от
държавата. Ако се предоставя с щепсел с три щифта, трябва да
използвате заземен контакт или правилно заземен адаптер, за да
се гарантира безопасната работа на Notebook PC.

ВНИМАНИЕ! ЗАХРАНВАЩИЯТ АДАПТЕР МОЖЕ ДА СЕ НАГРЕЕ
ДО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПОЛЗВАНЕ. НЕ ПОКРИВАЙТЕ
АДАПТЕРА И ГО ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ТЯЛОТО.

Извадете адаптера или изключете от контакта, за да намалите
разходя на енергия, когато Notebook PC не се използва.

background image

28

Ръководство на потребителя на Notebook PC

ВАЖНО! Никога не опитвайте да махате батерията докато Notebook
PC е ВКЛЮЧЕН, тъй като това може да доведе до загуба на данни.

За да поставите батерийния модул: