ASUS ROG G56JR - Използване на батерията

background image

Използване на батерията

Notebook PC е създаден за работа с батерия, която може да се маха.
Батерийният модул се състои от комплект батерийни клетки, свързани
в един корпус. С напълно заредена батерия можете да работите
няколко часа, които могат да се удължат ако използвате функциите за
спестяване на енергия от настройките на BIOS-а. Допълнителни батерии
могат да се закупят отделно от търговските представители на Notebook
PC.

Поставяне и изваждане на батерийния модул

Вашият Notebook PC може да се предлага с или без инсталирана
батерия. Ако батерията не е инсталирана, следвайте стъпките по-долу,
за да поставите батерията.

1

2

1

2

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

29

ВАЖНО! Използвайте само батерии и адаптери, предоставени
с този Notebook PC или изрично одобрени от производителя или
търговския представител батерии за този модел или може да
повредите Notebook PC.

За да извадите батерийния модул:

ВНИМАНИЕ! Поради съображения за сигурност НЕ хвърляйте
батерията в огън, НЕ съединявайте накъсо контактите и НЕ
разглобявайте батерията. В случай на неизправност или повреда в
батерийния модул, причинени от удар, ИЗКЛЮЧЕТЕ Notebook PC и
се свържете с оторизиран сервиз.