ASUS ROG G56JR - Зареждане на батерийния модул

background image

Зареждане на батерийния модул

Преди да използвате Вашия Notebook PC докато пътувате, трябва
да заредите батерията. Батерията започва да се зарежда веднага
щом включите Notebook PC към захранване с помощта на адаптера.
Заредете батерията докрай преди да използвате за пръв път. Новите
батерии трябва да се зареждат напълно преди Notebook PC да се
изключи от електрическата мрежа. Зареждането на батерията
отнема няколко часа, когато Notebook PC е ИЗКЛЮЧЕН и може да
отнеме двойно повече, ако Notebook PC е ВКЛЮЧЕН. Индикаторът на
батерията на Notebook PC се ИЗКЛЮЧВА, когато батерията е заредена.

Батерията започва да се зарежда, когато зарядът на батерията
падне под 95%. Това предотвратява прекалено често зареждане на
батерията. Намаляването на броя на зарежданията помага да се
удължи животът на батерията.

background image

34

Ръководство на потребителя на Notebook PC

ВАЖНО! За да предпазите твърдите дискове, изчакайте поне
5 секунди след като сте ИЗКЛЮЧИЛИ Notebook PC преди да го
ВКЛЮЧИТЕ отново.