ASUS ROG G56JR - Грижа за батерията

background image

Грижа за батерията

Батерията на Notebook PC подобно на всички презареждаеми батерии
може да се зарежда определен брой пъти. Животът на батерията
зависи от температурата и влажността на околната среда както и
от това как се използва Notebook PC. Най-добре е батерията да се
използва при температура от

5˚C до 35˚C (41˚F до 95˚F). Трябва

да имате предвид, че вътрешната температура на Notebook PC е по-
висока от външната. Всякакви температури над и под тези граници ще
скъсят живота на батерията. С използване на батерията, животът й
се скъсява и ще трябва да закупите нова батерия от оторизираният
търговски представител за този Notebook PC. Тъй като батериите
също имат определен срок на годност, не се препоръчва да закупувате
предварително допълнителни батерии.

1

2

1

2

background image

30

Ръководство на потребителя на Notebook PC