ASUS ROG G56JR - ВКЛЮЧВАНЕ на Notebook PC

background image

ВКЛЮЧВАНЕ на Notebook PC

Съобщение, че Notebook PC е ВКЛЮЧЕН се появява на екрана, когато

ВКЛЮЧИТЕ компютъра. Ако е необходимо, можете да настроите

яркостта като използвате бутоните за бърз достъп. Ако трябва да

стартирате BIOS-а, за да промените конфигурацията на системата,

натиснете [F2] докато се зарежда операционна система, за да влезете

в BIOS Setup (Настройки на BIOS-а). Ако натиснете [Tab], когато се

появи началния екран, можете да видите стандартна информация за

версията на BIOS-а. Натиснете [ESC] и ще видите меню с алтернативи

за стартиране на операционната система от наличните устройства.