ASUS ROG G56JR - Четец на Flash памет

background image

Четец на Flash памет

Обикновено трябва да се закупи четящо устройство отделно, за да се
използват карти памет на устройства като цифрови камери, MP3 плейъри,
мобилни телефони и PDA устройства. Този Notebook PC има вграден четец
за карти, който поддържа много флаш карти, които са посочени в примера
по-долу. Вграденият четец на карти е не само удобен, но и по-бърз от
повечето други четци, защото използва вградената високоскоростна PCI
шина.

ВНИМАНИЕ! За да избегнете загуба на информация, използвайте
“Windows Safely Remove Hardware”
(Безопасно премахване на хардуер) от
лентата със задачи преди да извадите
картата памет.

ВАЖНО! Функцията на четеца на флаш карти варира в зависимост
от модела на Notebook PC и техническите характеристики на картата.
Техническите характеристики на Flash картата постоянно се променят,
така че и техническите характеристики на четеца могат да се променят
без предупреждение.

ВАЖНО! Никога не махайте картите докато или непосредствено
след четене, копиране, форматиране или изтриване на данни от
картата. В противен случай можете да загубите информация.

MS / MS Pro

SD / MMC

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

63