ASUS ROG G56JR - Твърд диск

background image

Твърд диск

Твърдият диск има по-голям капацитет и работи с по-голяма скорост
отколкото флопи дисковите и оптичните устройства. Notebook PC
се предоставя със сменяем твърд диск. Това устройство поддържа
S.M.A.R.T. (Технология за самостоятелно следене, анализиране
и уведомяване) за откриване на грешки и предотвратяване на
неизправности. Когато сменяте или надстройвате твърдия диск,
посетете оторизиран сервизен център или търговски представител за
този Notebook PC.

ВАЖНО! Неправилно боравене с Notebook PC може да повреди
твърдия диск. Работете внимателно с Notebook PC и го дръжте
далеч от статично електричество и силни вибрации или удар.
Твърдият диск е най-деликатният компонент и е вероятно да е
първият или единственият компонент, който ще се повреди ако
Notebook PC бъде изпуснат.

ВАЖНО! Когато сменяте или надстройвате твърдия диск, посетете
оторизиран сервизен център или търговски представител за този
Notebook PC.

ВНИМАНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани периферни
устройства, телефонни и телекомуникационни линии и контектори
(като външно захранване, батерия и др.) преди да отстраните
капака на твърдия диск.

Номерът на твърдия диск зависи от модела, който сте купили.
Отделението за втория твърд диск може да е празно

background image

64

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Изваждане на твърдите дискове

Откриване на твърдите дискове

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

65

Инсталиране на твърдите дискове

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Ръководство на потребителя на Notebook PC