ASUS ROG G56JR - Памет (RAM)

background image

Памет (���)

Допълнителната памет ще подобри работата на програмите като
намали времето за достъп до твърдия диск. Посетете оторизиран
сервиз или доставчика си, за да получите информация относно
увеличаване на паметта на Вашия Notebook PC. Купувайте
допълнителни модули за този Notebook PC само от оторизирани
търговски представители, за да сте сигурни, че те са съвместими и
надеждни.
BIOS-ът автоматично открива колко памет е инсталирана в системата и
конфигурира CMOS според това по време на тестването на системата
(Power-On-Self-Test). Не се изискват допълнителни хардуерни или
софтуерни (включително BIOS) настройки след като паметта е
инсталирана.

ВНИМАНИЕ! Прекъснете
връзката с всички
свързани периферни
устройства, телефонни и
телекомуникационни линии
и контектори (като външно
захранване, батерия и др.)
преди да поставите или
отстраните памет.

Инсталиране на
допълнителната памет:

Отстраняване на
допълнителната памет:

3

(Това е само пример.)

3

(Това е само пример.)

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

67

Вградената мрежа не може да се инсталирани по-късно чрез
надграждане. След покупката, мрежата може да се инсталира като
допълнителна карта.