ASUS ROG G56JR - Wireless LAN връзка (на определени модели)

background image

Wireless L�N връзка (на определени модели)

Вградената безжична LAN връзка по избор представлява компактен,
лесен за използване безжичен Ethernet адаптер. Безжичният LAN
отговаря на стандартите на IEEE 802.11 за безжичен LAN (WLAN),
вграденият, безжичен LAN по избор може да прехвърля информация
с висока скорост с помощта на технологиите Direct Sequence Spread
Spectrum (DSSS) и Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
на честоти от 2.4GHz/5GHz. Вграденият, безжичен LAN по избор е
обратно съвместим с по-стари версии на IEEE 802.11 стандарти, което
дава възможност за безпроблемно комуникиране между безжични LAN
стандарти. Вграденият, безжичен LAN по избор е адаптер на клиента,
който поддържа режим инфраструктура и Ad-hoc, което дава по-голяма
гъвкавост за съществуващата Ви или бъдещите Ви безжични мрежови
конфигурации за разстояния до 40 метра между клиента и точката за
достъп.

За да предостави максимална сигурност за Вашата безжична
комуникация, безжичната LAN карта по избор се предоставя с 64-bit/
128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) криптиране и функции за Wi-Fi
Protected Access (WPA).

От съображения за сигурност НЕ се свързвайте към незащитена
мрежа; в противен случай прехвърлянето на информация без
криптиране може да е видимо за някой друг.

background image

70

Ръководство на потребителя на Notebook PC

�d-hoc режим

Режимът Ad-hoc позволява да свържете Notebook PC с друго безжично
устройство. Не е необходима точка за достъп за тази безжична среда.

(Всички устройства трябва да имат инсталирани допълнителни 802.11
безжични LAN адаптери.)

PDA

Notebook PC

Настолен
компютър

Режим Инфраструктура

Режимът позволява на Notebook PC и други безжични устройства да се
свържат с безжична мрежа създадена от точката за достъп (предлагат
се отделно), което предоставя централна препратка за безжичните
клиенти, с който те могат да комуникират един с друг или с обикновена
мрежа.

(Всички устройства трябва
да имат инсталирани
допълнителни 802.11
безжични LAN адаптери.)

PDA

Notebook PC

Настолен
компютър

Точка за
достъп

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

71