ASUS ROG G56JR - Безжична мрежова връзка в Windows 

background image

Безжична мрежова връзка в Windows

Свързване с мрежа

1. ВКЛЮЧЕТЕ безжичната функция, ако е необходимо за Вашия

модел (вижте бутоните в
раздел 3).

2. Натиснете [FN+F2] няколко

пъти, докато иконата на
безжичната LAN мрежа и
иконата на Bluetooth не се
покажат.

Или натиснете два пъти с мишката
иконата Wireless Console (Безжична
конзола) в областта за уведомления
на Windows и изберете иконата на
безжичната LAN мрежа.

3. Щракнете върху маркираната с оранжева звезда икона на

безжична мрежа

в областта за уведомяване на Windows®.

4. Изберете от списъка

безжичната точка за достъп,
към която искате да се
свържете, и натиснете
Свързване, за да установите
връзката.

Ако не намирате желаната
точка за достъп, щракнете
иконката

Опресняване

в горния десен ъгъл, за да
обновите данните, и отново
прегледайте списъка.

background image

72

Ръководство на потребителя на Notebook PC

5. Може би ще трябва да въведете парола при свързване.
6. След като се установи връзка, тя се показва в списъка.
7. Можете да видите иконата за мрежова връзка

в Поле за

уведомяване.

Маркираната с кръст икона на безжична мрежа

се появява,

когато натиснете <Fn> + <F2>, за да изключите функцията за
безжично свързване WLAN.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

73