ASUS ROG G56JR - Посочващо устройство

background image

Посочващо устройство

Интегрираното посочващо устройство на Notebook PC е чувствително
при допир и не съдържа движещи се части. Необходим е драйвер за
устройството за работа с някои софтуерни приложения.

Ляв бутон на мишката
(зона в рамките на пунктираната линия)

Десен бутон на мишката
(зона извън пунктираната линия)

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

53