ASUS ROG G56JR - Използване на Notebook PC

background image

Използване на Notebook PC

background image

52

Ръководство на потребителя на Notebook PC

НЕ използвайте предмети вместо пръста си при работа с тъчпада.
Тези обекти могат да повредят повърхността на тъчпада.