ASUS ROG G56JR - Задна страна

background image

Задна страна

Батериен модул

Батерийният модул се зарежда автоматично, когато
Notebook PC е включен в източник на променлив ток и
поддържа захранването на Notebook PC при изключване
от електрическата мрежа. Това дава възможност за
работа при временно преместване от едно място на друго.
Продължителността на работа на батериите варира в
зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от
техническите му характеристики. Батерийният модул не
трябва да се разглобява и трябва да се закупи като цялостен
артикул.

1