ASUS ROG G56JR - Дясна страна

background image

Дясна страна

1

2

3

2

4

7 8

3

5 6

1

Изход за слушалки

Изходът за стерео слушалки (1/8 инча) се използва за
свързване на аудио изхода на Notebook PC за свързване
на високоговорители и слушалки. Използването на изхода
деактивира вградените високоговорители.

SPDIF изход

Този изход е за свързване с устройства, поддържащи SPDIF
(цифров интерфейс на Sony/Philips) за изходящ цифров аудио
сигнал. Използвайте тази функция, за да превърнете преносимия
компютър в hi-fi система за домашно кино.

Вход за микрофон

Жакът на микрофона (1/8 инча) може да се използва за
свързване на външен микрофон или за предаване на сигнал
от аудио устройства. Използването на входа автоматично
деактивира вградените високоговорители. Използвайте
тази функция за конферентен разговор, запис на глас или
елементарни аудио записи

USB порт 3.0

USB (Universal Serial Bus) порта поддържа USB 3.0 ,USB 2.0 и USB
1.1 устройства като клавиатури, посочващи устройства, камери,
твърди дискове, принтери и скенери свързани серийно до 4.8Gbits/
sec (USB 3.0), 480Mbits/sec (USB 2.0) и 12Mbits/sec (USB 1.1).

USB позволява на много устройства да работят едновременно
върху един компютър, като някои периферни устройства работят
като допълнителни разклонителни устройства или концентратори
(хъбове). USB поддържа включване на устройства така, че
повечето периферни устройства могат да се свързват или
разкачват без да се рестартира компютъра.

Combo

background image

20

Ръководство на потребителя на Notebook PC

5

6

4

7

Оптично устройство

Този Notebook PC се предлага в различни модели и с различни
оптични устройства. Оптичното устройство на Notebook PC може
да поддържа компакт дискове (CD) и/или DVD дискове и може да
поддържа запис (R) или презапис (RW). Вижте спецификациите
на всеки модел.

Електронно отваряне на оптичното устройство

Оптичното устройство е снабдено с бутон за електронно
отваряне. Можете да отворите оптичното устройство от който
и да е софтуерен плейър или като щракнете с мишката на
оптичното устройство в Windows "Computer" (Компютър) и
изберете Eject (Извади).

Бутон за аварийно отваряне на оптичното устройство

(намира се на различни места за различните модели)

Аварийно отваряне се използва за отваряне на оптичното
устройство, когато електронното отваряне не функционира. Не
използвайте аварийното изваждане вместо електронното.

Вход за захранване (постоянен ток)

Предоставеният захранващ адаптер, използващ този жак,
преобразува променливия ток в постоянен. Захранването
доставя енергия до Notebook PC и зарежда батерията. За да
не повредите Notebook PC и батерията, винаги използвайте
предоставеният адаптер.

ВНИМАНИЕ: МОЖЕ ДА СЕ НАГРЕЕ ДО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ПРИ

ПОЛЗВАНЕ. НЕ ПОКРИВАЙТЕ АДАПТЕРА И ГО ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ
ОТ ТЯЛОТО.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

21

1