ASUS ROG G56JR - Долна страна

background image

Долна страна

Долната страна може да се различава на външен вид в зависимост
от модела.

Размерите на батерийните модули са различни за различните
модели.

ВНИМАНИЕ! Долната част на Notebook PC може много да се
нагрее. Внимавайте, когато боравите с Notebook PC докато е
включен или наскоро е бил използван. Високите температури
са нормални по време на зареждане или функциониране. Не
използвайте меки повърхности като легла или дивани, които могат
да запушат отворите.

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ NOTEBOOK PC В СКУТА

СИ ИЛИ ВЪРХУ ДРУГА ЧАСТ НА ТЯЛОТО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ
НАРАНЯВАНИЯ ПОРАДИ ПРЕГРЯВАНЕ.

background image

18

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Батериен модул

Батерийният модул се зарежда автоматично, когато Notebook PC
е включен в източник на променлив ток и поддържа захранването
на Notebook PC при изключване от електрическата мрежа. Това
дава възможност за работа при временно преместване от едно
място на друго. Продължителността на работа на батериите
варира в зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от
техническите му характеристики. Батерийният модул не трябва да
се разглобява и трябва да се закупи като цялостен артикул.

Пружинно заключване на батерията

Заключващият механизъм с пружина предпазва батериите. Когато
батерийният модул се поставя, се заключва автоматично. За да
извадите батериите, поставете заключващия механизъм в позиция
„отключено”.

Отделения на твърдия диск

Твърдият диск се съхранява в отделение. Посетете оторизиран
сервиз или доставчика си, за да получите информация относно
надграждане на твърдия диск на Вашия Преносим компютър.
Купувайте само твърди дискове от оторизирани търговци на
Преносим компютър, за да сте сигурни, че те са съвместими и
надеждни.

�emor�� (���) Compartment

�emor�� (���) Compartment

The memory compartment provides expansion capabilities for
additional memory. Additional memory will increase application
performance by decreasing hard disk access. The BIOS automatically
detects the amount of memory in the system and configures CMOS
accordingly during the POST (Power-On-Self-Test) process. There
is no hardware or software (including BIOS) setup required after the
memory is installed. Visit an authorized service center or retailer
for information on memory upgrades for your Notebook PC. Only
purchase expansion modules from authorized retailers of this
Notebook PC to ensure maximum compatibility and reliability.

1

2

3

4

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

19