Помощ ASUS ROG G56JR

background image

Октомври 2013

BG8708

Ръководство на потребителя

на Notebook PC

background image

2

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Съдържание

Глава 1: Представяне на Notebook PC

Относно това ръководство на потребителя ............................................. 6
Бележки по ръководството ........................................................................ 6
Предпазни мерки ......................................................................................... 7
Подготовка за работа на Notebook PC .................................................... 11

Глава 2: Запознаване с частите

Лицева страна ............................................................................................ 14
Долна страна ............................................................................................. 17
Дясна страна .............................................................................................. 20
Лява страна ................................................................................................ 22
Задна страна .............................................................................................. 24
Изглед отпред ............................................................................................ 24

Глава 3 Начало

Захранване ................................................................................................. 26

Използване на променлив ток ................................................................26
Използване на батерията ........................................................................28
Грижа за батерията .................................................................................29
ВКЛЮЧВАНЕ на Notebook PC .................................................................30
Тестване на системата (POST) ...............................................................30
Проверяване на нивото на батерията ....................................................32
Зареждане на батерийния модул ...........................................................33
Опции за захранването ............................................................................34
Режими за управление на захранването ...............................................36
Sleep (Сън) и Hibernate (Хибриден режим на сън) ................................36
Управление на температурата................................................................38

Специални функции на клавиатурата ..................................................... 39

Цветни бързи бутони ................................................................................39
Клавиши на Microsoft Windows ................................................................42
Разширена клавиатура (на определени модели) ..................................42
Мултимедийни клавиши за управление (на определени модели) ......43

Бутони и индикатори на статуса .............................................................. 44

Бутони

.........................................................................................

44

Индикатори на състоянието ....................................................................45

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Глава 4: Използване на Notebook PC

Посочващо устройство ............................................................................. 48

Използване на тъчпада ...........................................................................49
Илюстрации за използване на тъчпада .................................................50
Грижа за тъчпада .....................................................................................53
Автоматично деактивиране на тъчпада (Synaptics) .............................53

Устройства за съхранение на информацията ........................................ 55

Оптично устройство (при определени модели) .....................................55
Четец на Flash памет ...............................................................................59
Твърд диск ................................................................................................60
Памет (RAM) .............................................................................................63

Свързване .................................................................................................. 64

Мрежова връзка .......................................................................................64
Wireless LAN връзка (на определени модели) .......................................66
Безжична мрежова връзка в Windows ..................................................68
Bluetooth безжична връзка (на определени модели) ............................70

Приложение

Допълнителни аксесоари .........................................................................п-2

Допълнителни връзки ............................................................................ п-2

Операционна система и софтуер ............................................................п-3

Настройки на системния BIOS .............................................................. п-4
Често срещани проблеми и решения ................................................. п-10

Възстановяване на Вашия Notebook ...................................................п-16

Използване на дяла за възстановяване .......................................... п-16
Използване на DVD диска за възстановяване на системата (при
определени модели) ............................................................................. п-17

Информация за DVD-ROM устройството .............................................п-20
Информация за Blu-ray ROM устройство .............................................п-22
Съвместимост на вътрешния модем ....................................................п-23
Декларации за съвместимост и безопасност ......................................п-27

Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК) ..... п-27
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване ........ п-28
Декларация за съответствие(Директива 1999/5/EC за радио и
телекомуникационно терминално оборудване)................................. п-28

background image

4

Ръководство на потребителя на Notebook PC

CE маркировка...................................................................................... п-29
Предупреждение на IC относно радиочестотно облъчване за
Канада ............................................................................................... п-29
Безжични работни канали за различни райони ................................ п-30
Ограничени безжични честотни ленти във Франция ....................... п-30
Предупреждения на UL за безопасност ............................................ п-32
Изискване за електрическа безопасност .......................................... п-33
Бележки относно ТВ тунери (при определени модели) ................... п-33
REACH

.......................................................................................

п-33

Предупредителни съобщения относно лития за северните
страни (за литиево-йонни батерии) .................................................... п-34
Информация за безопасност отнасяща се за оптичните
устройства ............................................................................................. п-35
Информация за безопасност при работа с лазер ............................. п-35
Етикет съдържащ предупреждение................................................... п-35
Разпоредби на Националния център по радиология ........................ п-35
Декларация на Macrovision Corporation ............................................. п-36
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) ..................... п-37
Екомаркировка на Европейския Съюз .............................................. п-39
Продукт, съвместим с ENERGY STAR ............................................... п-39
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и
Декларация .......................................................................................... п-40
ASUS рециклиране /

Обратно приемане ............................................ п-40

Информация за авторските права ........................................................п-41
Ограничение на отговорността .............................................................п-42
Сервиз и поддръжка ..............................................................................п-42

background image

1